Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti vaší společnosti

+420 234 701 111 ak@iustitia.cz

Před narůstajícími kyber-hrozbami je nutné držet krok. Strategie firmy musí s těmito riziky počítat.

Proč se zabývat kybernetickou bezpečností?

Počet kyberútoků stále roste

Kyberzločin se vyvíjí závratným tempem. Organizace všech velikostí čelí kybernetickým hrozbám, které mohou způsobit fatální škody a nenávratně poškodit pověst napadené firmy. Zůstat pozadu s ochranou může mít vážné následky.

Přímá odpovědnost managmentu

Kybernetický útok může způsobit ztráty v řádkách milionů korun. Vysoké ztráty jsou apelem především na statutární orgány společností. Ti jsou zejména zatíženi povinností péče řádného hospodáře.

Reputační riziko

Kybernetický incident může pro firmu znamenat nejen přímé náklady na obnovu systému, ale ve většině případů i ztráty důvěry svých zákazníků.

Výzva současnosti

53 % středně velkých podniků zažilo narušení bezpečnosti.

69 % zaměstnanců těchto společností neprošlo jakýmkoli výcvikem kybernetické bezpečnosti.

29 % středních podniků uvádí, že je narušení bezpečnosti stála méně než 2 miliony korun. 20 % uvádí částku v řádkách stovek milionů.

Společnost

Vhodné pro velké i střední společnosti.

Služba
Cybersecurity compliance

Kybernetická bezpečnost vyžaduje komplexní pojetí. Každý článek vaší společnosti totiž hraje v jejím zajištění svou specifickou roli.

Rozhodující přitom není, kolik vaše firma utrácí za technologie. Největším rizikem v mnoha případech bývají neinformovaní zaměstnanci.

Mimo nastavení potřebných technických a organizačních opatření a zajištění souladu s legislativou je nutné zavést kontinuální přístup ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni zaměstnanci.

V rámci služby cybersecurity compliance se proto zabýváme všemi aspekty kybernetické bezpečnosti.

Právní, technické a organizační aspekty kybernetické bezpečnosti

5 kroků k zajištění kybernetické bezpečnosti

Naše služba se skládá z 5 základních kroků.

Komplexním auditem identifikujeme slabiny Vašeho systému kybernetické bezpečnosti, navrhneme a implementujeme správná technická i netechnická opatření a v neposlední řadě Vašim zaměstnancům osvětlíme problematiku kybernetické bezpečnosti tak, aby se stali živou a nejvýkonější částí cyber security vaší společnosti. Vaše společnost tak bude připravena čelit kybernetickým hrozbám současnosti a vy se budete moct soustředit na vaše podnikání.

5 kroků k zajištění kybernetické bezpečnosti

Co službou získáte?

Jedinečné řešení, jak komplexně a dlouhodobě zajistit kybernetickou bezpečnost vaší společnosti.

S námi získáte jistotu, že jste jako vedení společnosti v oblasti cyber security udělali maximum.

Jistota

Jistotu

Písemné zhodnocení vašeho systému kybernetické bezpečnosti včetně doporučení, jak jednotlivé zranitelnosti odstranit.

Přehled

Přehled

Komplexní dokumentaci k potřebným preventivním i reaktivním procesům.

Aktuálnost

Aktuálnost

Zajištění souladu s relevantní legislativou.

Technologie

Technologie

Špičkové technologie pro zajištění kybernetické bezpečnosti z technického hlediska.

Školení a kurzy kybernetické bezpečnosti

Školení

Pravidelné školení zaměstnanců v rámci programu 5 minut pro vaši bezpečnost. Navíc praktické ověření spolehlivosti.

Jsme flexibilní.

Kontaktujte nás.

Zavolejte, +420 234 701 111 nebo napište zprávu. ak@iustitia.cz Můžete se stavit. Navigovat

Partneři

služby kybernetické bezpečnosti.

Iustitia

Už od založení v roce 1993 TOMAN & PARTNEŘI poskytují právní služby na nejvyšší úrovni domácím i zahraničním klientům. Na oblast práva kybernetické bezpečnosti se zaměřují již řadu let a jsou zárukou, že i v dnešní právní jungli bude vaše společnost splňovat veškeré povinnosti.

Více informací
LPP

Společnost LLP s.r.o byla založena roku 1993 a je vlastněna českými majiteli a podporuje především české partnery, jejich produkty a služby.

LPP je významným mezinárodním hráčem obranného průmyslu. Společnost je držitelem Povolení k obchodu s vojenským materiálem, certifikátů kvality řady ISO 9001 a AQAP 2110 a certifikátů EASA pro účely letecké výroby.

LPP se zaměřuje především na technologické řešení a je hlavním dodavatelem kompletních řešení, pro integraci do systémů civilního i vojenského využití.

Více informací