Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost zpravidla vyžaduje komplexní pojetí. Každý článek vaší společnosti totiž hraje v jejím zajištění svou specifickou roli.

Rozhodující přitom není, kolik vaše firma utrácí za technologie. Největším rizikem v mnoha případech bývají neinformovaní zaměstnanci.

Mimo nastavení potřebných technických a organizačních opatření a zajištění souladu s legislativou je nutné zavést kontinuální přístup ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni zaměstnanci.

V rámci služby cybersecurity compliance se proto zabýváme všemi aspekty kybernetické bezpečnosti. Právním, organizačním i technickým.

Proč se zabývat kybernetickou kriminalitou?

Ztráta digitálních procesů a dat

Kybernetický útok může způsobit ztráty v řádkách milionů korun tím, že naruší datovou a procesní strukturu Vaší společnosti.

Přímá odpovědnost managmentu

Vysoké ztráty jsou apelem především na statutární orgány společností. Ti jsou zejména zatíženi povinností péče řádného hospodáře.

Riskujete ztrátu důvěry svých zákazníků

Kybernetický incident může pro firmu znamenat nejen přímé náklady na obnovu systému, ale ve většině případů i ztráty důvěry svých zákazníků.

53 %

Středně velkých podniků zažilo narušení bezpečnosti.

20 %

Středních podniků uvádí, že je narušení bezpečnosti stálo stovky milionů korun.

69 %

Zaměstnanců těchto společností neprošlo jakýmkoli výcvikem kybernetické bezpečnosti.

Nezávazná konzultace

Spojte se s námi a zjistěte co obnáší nová Směrnice NIS 2 právě pro Vaší firmu.

Praktický příklad - Jak to funguje v praxi...

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost.

Kontaktujte nás