Poslední lednový čtvrtek nám přinesl konferenci zaměřenou na problematiku směrnice NIS 2. Konkrétně se řečníci tentokrát věnovali procesům a technologiím. Nezapomnělo se však ani na právní problematiku, kterou na konferenci zastřešil Šimon Toman z naší advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba. Tématem jeho přednášky byly právní vztahy s dodavateli s ohledem na specifika směrnice NIS 2.

Konference se vysílala z bratislavského studia a diváci se na ni mohli připojit online. I nyní si nicméně můžete pustit záznam z  konference a zhlédnout tak mimo jiné přednášku Šimona Tomana na téma „Řízení dodavatelů – pohledem právníka“. Záznam z konference věnované směrnici NIS 2 si můžete zdarma stáhnout na webu nis2.tech.

Praktický příklad - Jak to funguje v praxi...

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost.

Kontaktujte nás