Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, neboli směrnice NIS 2 nabyla minulý týden, konkrétně 16. ledna, účinnosti. Směrnice NIS 2 navazuje na svého předchůdce a zároveň rozšiřuje počet povinných subjektů jakož i rozsah povinností.

Implementace směrnice

Nabytím účinnosti směrnice nyní vznikla povinnost členským státům tuto směrnici implementovat do svého právního řádu. Členské státy musí tuto povinnost splnit nejpozději do 17. října 2024 tak, aby přijatá opatření byla již 18. října 2024 účinná. V legislativě České republiky to prakticky znamená změnu zákona o kybernetické bezpečnosti a příslušných prováděcích předpisů.

 

Vyhněte se pokutám

Budoucí povinné subjekty by se tak již nyní měly připravit na změny v legislativě kybernetické bezpečnosti, aby stihly upravit své procesy a interní předpisy. V opačném případě se vystavují riziku vysokých pokut.


Chcete zjistit více?

Celý náš článek na info.cz si můžete přečíst pod tímto odkazem – INFO.CZ | Směrnice NIS2 nabyla účinnosti. Česko čekají velké změny v oblasti kybernetické bezpečnosti

Praktický příklad - Jak to funguje v praxi...

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost.

Kontaktujte nás